Amandhas & Ollis kattunge har flyttat

25 oktober 2010 fick IC S*Vintermarken's Amandha af Aarii och SC FIN*Lumikissan OlliKolli en kattunge.

S*Marinette's Feodora har flyttat till Jenny Olsson & Axel Friskman i Gävle, där också Hermez alias Miller från Ellens H-kull bor.