SC S*Spinnsibbs Ottilija Timf DVM

Född: 2016 08 03

Färg: SIB n 24, brunspotted

Mor: S*Spinnsibb's Iliana, SIB ny 24

Far: SP SC S*Klintgården's Pjotr Timf DSM DVM, SIB n 09 22

Colourpoint: Ej bärare av c/s-genen

Blod: A eller AB ej bärare av b

PKD (DNA) Normal

PKD (scanning) Normal

PK deficiency: Normal

HCM-test: Normal 2017 12 06, 2019 05 07, 2020 10 06

FIV/FeLV: Negativt

Ottililja är mamma till tre kullar: N-, O-, och P-kullen

 

 

Ottilija Timf född 160803, ÅRETS KATT 2019, 6:a kategori 2 Fertila honor

Ottilija 2 år 8 mån

Ottilija, snart 2 år

Ottilija 4,5 mån

Ottilija 12 v

Ottilija Timf, 6 v

Ottilija Timf, 3 v

Ottilija Timf, 1 v