Nilijz har flyttat till Helena (Helle) Johansson med familj i Gävle

Neztor har flyttat till Rosie Gustafsson med familj i Torsåker, har två kompisar en Norsk Skogkattkille och en Siamesdam

Nazarov har flyttat till Joel Envall och Emma Hjärte i Solna

Nazajk har flyttat till Zandra Lindgren med familj i Umeå. Nazajk kommer att gå i avel.

Naijma Maria har flyttat till Åsa Arnell med familj i Hille

Nora Maria har flyttat till Anders Gustafsson med familj i Vallentuna